Tumenye indwara y’umwijima n’uburyo bwo kuyirinda

SHARE

Umwijima (Liver/Foie) na wo ni umwe mu nyama zo mu nda zifitiye umubiri akamaro kanini cyane, kandi kadasimburwa ku buryo “nta mwijima, nta buzima”.

Nubwo mu buzima busanzwe, umwijima utavugwa cyane, hari byinshi bitwugarije bishobora kuwangiza. Urugero rwa hafi ni akayoga gahiye cyane!

By’umwihariko, ndagira ngo mbaganirire muri make kuri Virus B y’umwijima itera indwara mu kizungu twita Hepatitis B/ Hepatite B. Agakoko ka Virus B y’umwijima, ntiriwe njya kure mu bisobanuro bihanitse, nakita mubyara (cousin) w’agakoko gatera indwara ya SIDA kuko twombi tubarizwa mu muryango umwe. Nubwo utwo dukoko twombi tudatera indwara zigaragara kimwe, ariko zombi ni indwara twagombye gutekerezaho kimwe mu bukomere bwazo.

Agakoko ka Virus B y’umwijima kandura nk’uko agakoko gatera SIDA kandura: dushobora kugahererekanya mu maraso (blood), cyangwa andi matembabuzi yo mu mubiri (body fulids) nk’amasohoro (semen), n’amatembabuzi yo mu gitsina cy’umugore (vaginal secretions) ndetse ubushakashatsi bwerekanye ko no mu macandwe, amarira n’inkari ako gakoko gashobora kwanduriramo .

Agakoko ka Virus B y’umwijima iyo kageze mu mubiri, gakunze kwiturira mu nyama y’umwijima ari na yo mpamvu bawukitirira. Iyo kagezemo rero, gashobora kuwangiza kihuse cyane ndetse bikaba byavamo gutakaza ubuzima iyo utitaweho nk’uko bikwiye . Ubundi buryo bwo kwangiza umwijima ndetse ari na bwo dukunze kubona, ni uko gakunze “gushotora umwijima” mu gihe kirerekire (chronic inflammation) ku buryo ingaruka nyamukuru zigaragara nyuma y’imyaka myinshi, ariko akaba ari ingaruka akenshi zihitana ubuzima (liver failure & death) iyo utabashije kubagwa ngo uhabwe umwijima mushya ( liver transplantation).

Ibyo murabizi ko guhindurirwa umwijima mushya bidakorwa cyane iwacu i Rwanda ku bw’ubushobozi dufite kuri aya magingo. Ku bw’ibyo rero, twirinde kandi twivuze iyi ndwara iterwa na Virus B y’umwijima! Amahirwe dufite ni uko urukingo rukingira iyi Virus B y’umwijima ruhari! Ku bw’ibyo rero, niba umubiri wawe utarageramo iyo virus, fata iya mbere ukingirwe bigishoboka!

Iyo uje ku ivuriro uje gusobanuza ibijyanye n’iyo ndwara, iyo tumaze kuyiganiraho, icya mbere dukora ni ugufata ibipimo by’amaraso tugapima ibirango nibura 2 by’iyo Virus B y’umwijima.

- Ikirango cya mbere dupima ni HBsAg (Hepatitis B Surface Antigen): nayigereranya n’umwambaro iyo virus B y’umwijima iba yambaye. Iyo icyo gipimo kibaye “negative” bisobanura ko iyo virus B y’umwijima itaragera mu mubili wawe kandi ko ushobora kuyirinda ndetse no kuyikingirwa iyo ubyifuza.

- Ikirango cya kabiri dupima ni HBsAb ( Hepatitis B Surface Antibody): iki kirango iyo kibaye “negative” kitumenyeshako iyo virus B y’umwijima itigeze irwanywa n’umubiri wawe, bivuze ko itigeze iwugeramo cyangwa utigeze uhabwa urukingo rwayo.

Iyo HBsAg ibaye “positive” icyo gihe tuba tumenyeshejwe ko iyo Virus B y’umwijima yarangije kugera mu mubili wawe kandi ko ishobora kuba iri gushotora cyane umubiri wawe (active infection) cyangwa ko ikuryamyemo itegereje kuzawushotora kandi ukaba ushobora no kuyanduza abandi (chronic carrier) mu buryo nabaganiriyeho haruguru aha. Icyo gihe nkohereza kwa muganga mukuru w’inzobere mu micungire (surveillance) no gutanga imiti y’iyi ndwara (drug therapy).

Iyo HBsAg ibaye “negative”, HBsAb ikaba “positive” icyo gihe tuba tumenyeshejwe ko watewe urukingo nk’uko bikwiye, kandi umubiri wawe witeguye kurwanya iyo Virus B y’umwijima.

Reka tugaruke rero ku ikingira ry’iyo ndwara iyo ibisubizo by’ibipimo byawe bibikwemerera: uru rukingo rutangwa mu buryo bw’urushinge dutera mu nyama yo ku kaboko (intra-muscular injection), rutangwa mu byiciro bitatu ; iyo uhawe icyiciro cya mbere ugaruka nyuma y’ukwezi guterwa urushinge rwa kabiri, hanyuma urushinge rwa nyuma uruterwa nyuma y’amezi atandatu.

Ibyo byose bisozwa no gufata gahunda yo gusubiramo igipimo cya HBsAb kitumenyesha niba koko nyuma y’urwo rukingo umubiri wawe witeguye kurwanya iyo Virus B y’umwijima.

ANDIKA IGITEKEREZO

Please enter your comment!
Please enter your name here